Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.

Dobrodošli na Site Familije Spasović

  

   

Dobro došli na sajt
 SPASOVIĆI

      Poštovani rođaci i prijatelji, ovo je sajt o porodičnom stablu familije Spasović, gde će te moći da ako ste Spasović naći sebe u porodičnom stablu. Ukoliko ne možete sebe naći na ovom sajtu, molim Vas da se zarad dopune ovog sajta, a i našeg porodičnog stabla obratite na kontakt. Takođe Vas molim da sve podatke koje znate, a ovde nisu uneti da mi dostavite kako bi bili uneti i sačuvani od zaborava (datum rođenja, smrti, najinteresantnije iz njihovog života i dr.). Učinimo naše pretke ponosnim, a potomke zahvalnim za ove stranice svoje sopstvene istorije. Potrebne podatke dostavite na e-mail: mspasovic@hotmail.com, ili na telefon  064 9324 191 može i na Viber, Whatsup, Wechat.

     Inače, spadamo u jednu od najbrojnijih familija sa ovih prostora, koja nikada nije menjala prezime osim kada je dolazilo do greške matičara prilikom venčanja, pa se ponegde pojavljuje prezime Spasojević, sa kojim inače nemamo nikakve familijarne veze.

    Ima nas svuda po belom svetu: u svim bivšim Republikama SFRJ, Americi, Australiji, Južnoj Africi i drugde. Najstariji poznati nam predak je poreklom iz familije ŠARENAC, SPASOVIĆ MILOVAN zvani "TATA MILOVAN", inače, on se je doselio iz Morače u selu ERČEGA kod Ivanjice. Njihovo prvo nastanjenje je u selu Kumanica. Aga sela Kumanice u koje se prvobitno nastanila porodica Spasović, imala je svoj posed takozvani čitluk u selu Erčegama, zaseok Varjačići, koje u to vreme nije bilo naseljeno, uputi po njegovoj naredbi Milovana sa njegovom porodicom u Varjačiće da obrađuju njegovo imanje. Jednom prilikom (ne zna se tačan datum) naiđe iz Sandžaka jedna veća grupa Turaka da pljačka po Starom Vlahu, pa tako dođoše i u naše selo Erčege. Kada je narod primetio Turke, razbežao se po obližnjoj šumi, dok je naš čukun-ded Milovan čuvajući ovce u Grebenićima počeo da tera ovce u šumu, da bi ih sakrio od pljačkaša, ali ga Turci sustignu na izmaku i ubiju. Davao im je otpor, ali je sve bilo uzalud. Turci su mu odsekli glavu i bacili je niz jednu stranu. Njegova cela porodica gledala je kako se kotrlja odsečena glava. Njegove posmrtne ostatke sinovi su sahranili na istom mestu gde je i poginuo. Ovo mesto se i danas zove "TATIN GROB" u Grebenićima. 

     Da bi lakše koristili ovaj sajt dajem vam nekoliko uputstava. Pošto ste verovatno primetili brojeve ispred imena, oni nisu slučajni i znače da jednocifreni broj (1) znači da je najstariji poznati predak. Sledeći dvocifreni brojevi (11, 12, 13 i 14...) označavaju prvog, drugog, trećeg i četvrtog potomka.  Takođe, kasnije će se pojaviti i višecifarni brojevi po istom principu dodajući na broj pretka broj za sledećeg. Za suprugu se dodaje posle tačke 0 za prvu, 1, 2... ako ih je bilo više. Ženska deca se evidentiraju, dobiju svoj broj i dalje se ne prati, jer udajom postaju sastavni deo tuđe loze. Recimo moj broj ukazuje da sam osmo koleno od tate Milovana i svi koji imaju osam cifara su mi braća ili sestre (11231154 Miroslav (1950- ).  Da bi pogledali kako izgleda na prvom sastanku Spasovića 31.08.2013.                        http://youtu.be/F691LuUr4q4

Kako bi ste lakše pronašli sebe, prtisnite Ctrl+F, pojaviće Vam se u donjem levom uglu prozor gde će te upisati traženo ime. S desne strane prozora su vam strelice za gore i dole i tu će te listati, pošto ima dosta istih imena.

 


 

Тата Милован

https://youtu.be/Cyg8TcJcnTU

 

PORODIČNO STABLO FAMILIJE SPASOVIĆ

 

1. Milovan (poč. 19. veka iz Morače)     

11 Miljko     

11.0 Supruga ?     

111 Radenko     

111.0 Divna (1803)     

1111 Marko (1838)     

1111.0 Stojana (1841)     

11111 Milan (1856)     

???????     

????????     

11111 Vukašin (Predsednik Opštine u Ivanjici i poslanik - trgovac)     

11111.0 Draginja     

111111 Raco (Čačak)     

1111111 Vukašin     

      

111112 Radoslav     

      

111113 Dušan (Amerika)     

111113.0 Anđica     

1111131 Radojica     

1111131.0 Džudi                      

11111311 Dušan     

11111312 ćerka?     

      

111114 Mihajlo     

1111141 Mikan     

1111142 Bogdan     

      

111115 Milka (učiteljica)     

111116 Branislava     

      

11112 Dobrosav (Kafedžija/hoteldžija u Ivanjici)     

111121 Božidar (lekar u Ivanjici)     

111121.0 Draga (lekar)     

1111211 Slobodan "Buđa" (lekar u Ivanjici)     

1111211.0 Ljiljana (lekar u Ivanjici)     

11112111 Boško     

11112112 Mirjana     

      

1111212 Ljiljana "Zizika" (lekar)     

1111213  Borka (lekar)     

1111214  Snežana     

      

11113 Vujka     

11114 Milka     

      

11115 Bosiljka     

11116 Sinđa     

      

      

1112 Kosta (1847)     

11121 Miladin     

11121.0 Bojana     

111211 Sin?     

111212 Sin?     

111213 Jovam     

111213.0 Miljka     

1112131 Milan     

1112131.0 Jelisavka     

11121311 Miodrag (1948)     

11121311.0 Magda     

111213111 Bojan     

111213111.0 Simona     

1112131111 Marijeta     

1112131112 Filip     

      

111213112 Aco     

111213112.0 Supruga?     

1112131121 Luka     

      

111213113 Rok Mišo     

      

11121312 Boško     

11121312.0 Snežana     

111213121 Mirjana     

111213122 Bojana     

      

11121313 Petar (1961)     

11121313.0 Danijela     

111213131 Jovan (1993)     

111213132 Pavle (2007)     

      

1112132 Radosav     

1112132.0 Brana     

11121321 Slobodanka     

11121322 Gorica     

      

1112133 Dragiša     

1112133.0 Ružica     

11121331 Biljana     

11121332 Ljiljana     

11121333 Dejan     

11121333.0 Olivera (udata u Goševce, Deževa)     

111213331 Jana     

      

1112136 Anka     

1112137 Stanka     

1112138 Perunika     

111214 Radenko     

111214.0 Radosava     

1112141 Negoslav     

1112141.0 Branka     

11121411 Radenko     

11121411.0 Julijana     

111214111 Negoslav     

111214112 Nemanja     

11121412 Slavica     

      

1112142 Radonja     

1112142.0 Radmila     

11121421 Kaća     

11121422 Milan     

      

1112143 Dobrica     

1112144 Kosa     

1112145 Stajka     

      

11122 Radosav (Ministar za poljopr. u srpskoj vladi poginu 1914 kod Krupnja)     

      

11123 Steva (učesnik ratova 1912-1918.g.)     

11123.0 Marina     

111231 Poleksija     

111232 Koviljka     

111233 Mara     

111234 Dara     

111235 Mileva     

111236 Milija     

111236.0 Radovanka     

1112361 Brana     

      

1112362 Stevan     

1112362.0 Lalica     

11123621 Slobodan (1968) živi i radi u Rusiji     

11123621.0 Galina     

111236211 ćerka     

112362212 ćerka     

112362213 ćerka                              

      

11123622 Perka     

      

111237 Milenko     

111237.0 Branka     

1112371 Jugoslava     

1112372 Lalica     

1112373 Predrag     

1112373.0 Goca     

11123731 ćerka ?     

      

111238 Mikaš     

111238.0 Kovina     

1112381 Duško     

1112382  Dušica     

      

112 Anđelko (1815)     

112.0 Cmiljka (1817)     

1121 Pavle (1847. 1879.g. došao u Bejašnicu kod Prokuplja)     

11211 Todosije     

11212 Branko ( - 1937)     

112121 Savo     

112121.0 Stojanka     

1121211 Milorad 01.01.1949.     

1121211.0 Ilinka 11.10.1947.g.     

11212111 Darko 31.05.1974.     

11212111.0  Ljilja 1974.g.     

112121111 Miloš 01.06.1993.g.     

112121112 Milica 05.03.1995.g.     

      

1121211.1 Marina 23.09.1969.g.     

12121113 Iva 26.12.2006.g.     

      

1121211.2 Ivana 21.06.1982.     

112121114 Andrea 13.07.2012.g.     

      

1121212 Mirko     

      

112122 Jovan     

1121221 Radoje(1925-2000+)     

11212211 Miroslav (1950- )     

11212211.0 Supruga?     

112122111 Milena (1981)     

112122112 Ivana (1983)     

112122113 Mirjana (1983)     

      

11212212 Milijana (1952 udata Nikolić)     

      

1121222 Radenko (1927-1999+)     

11212221 Milovan (1952)     

112122211 Nikola (1980)     

112122212 Ana (1987)     

      

11212222 Milisav (1953)     

11212222.0 Supruga ?     

112122221 Marko (1986)     

112122222 Jovan (1995-2005+)     

      

1121223 Ranko (1931-2011+ )     

11212231 Momčilo (1965)     

112122311 Aleksandra (1991)     

112122312 Ranko (1993)     

      

11212232 Živojin (1967)     

11212232.0 Supruga?     

112122321 Marina (1987)     

112122322 Milena (1992)     

      

1121224 Stojana     

1121225 Duška     

      

1121226 Ljubinko (1939 - )     

11212261 Slobodanka     

11212262 Dragana     

      

112123 Mitar (1903-1968+)     

112123.0 Neda (1900-1984+)     

1121231 Vukomir (1928-1999+)     

1121231.0 Vera     

11212311 Dragiša (1952)     

11212312 Ljubiša (1958)     

11212312.0 Sonja     

112123121 Jana (1992)     

      

1121232 Dragosava (1931)     

1121233 Javorka (1939-2003+)     

      

1121234 Dragoslav -"Ruži" (1942)     

1121234.0 Jelisaveta     

11212341 Milorad (1961-2008+)     

11212341.0 Mirjana     

112123411 Vladimir (1986)     

112123412 Danijela (1989)     

      

1121234.1 Mila (1940)     

11212343 Milivoje (1965)     

11212343.0 Mirjana (1970)     

112123431 Anđela     

      

112124 Stanimir     

112124.0 Supruga?     

1121241 Dušanka     

1121242 Radisav     

1121243 Branko     

1121244 Mišo     

      

112125 Julka     

112126 Ćerka     

      

      

      

1122 Toma (1841.g. 1879.g. došao u Bejašicu kod Prokuplja)     

1122.0 Marija (1843)     

11221 Bojo     

11222 Miloje (1856)     

112221 Milun (-1914+ poginuo na Ceru)   

112221.0 Supruga?     

1122211 Svetislav (1912-1992+ 4.5 godina bio u zarobljeništvu u Nemačkoj II sv. rat)

1122211.0 Darinka (1910-1985+)

11222111 Dušan (1937-2002+ Nisu imali dece)   

11222111.0 Ljiljana     

112221111Miloš     

11222112 Milivoje (1940-2016+)

11222112.0 Mira

112221121 Maja    

11222113 Slobodan (1947-2016+)    

11222113.0 Gordana 1951   

112221131 Vladimir 1974

112221131.0 Danijela 1974

1122211311 Bane 1999

1122211312 Marko 2006    

11222114 Milunka (1933-1999+)    

112222 Mileta     

112222.0 Supruga?     

1122221 Radoslav     

1122221.0 Supruga     

11222211 Milovan     

11222212 Mihajlo     

      

11222213 Milenko (1947)     

11222213.0 Nadežda (1945)     

112222131 Nebojša (1972)     

112222132 Biljana (1973)     

      

1122222 Milomir     

1122222.0 Supruga?     

11222221 Predrag     

11222221.0 Supruga     

112222211 Dejan     

11222222 Borivoje     

      

1123 Jevđo (1836-1880+ 1878 došao u Prolom)     

1123.0 Kovina (1838)     

11231 Milovan (1856)     

11231.0 Supruga?     

112311 Vukota (1885- januar 1966+) Prokuplje     

112311.0 Kruna (-1922+) Mraljina (Petrovac Skoplje)     

      

1123111 Andrija (1905-1980+) Prokuplje     

1123111.0 Velika (1907-1977+) Prokuplje     

11231111 Radomir     

11231112 Milica     

      

11231113 Đurđica (1933-2000+) udata u Štipu     

11231114 Vidojka (1936-2000+) Nastavnica u Bujanovcu     

      

      

11231115 Aleksandar (1938-08.09.2020+) Spasojević     

11231115.0 Momirka (1941) Prokuplje     

12311151 Ivica (1963-3.7.2015.+)     

12311151.0 Biserka (1964)     

123111511 Kristina (1989)     

123111512 Teodora (1998)     

12311152 Tomislav (1965)     

12311152.0 Maja (1972)     

123111521 Petra (1993)     

123111522 Pola (2001 Rođena u Johanesburgu)     

      

1123116 Bogosav (1940-2006+) živeo u Prištini, izbeglica u Bujanovcu     

1123116.0 Emilija (1946)     

11231161 Dragana (1974) Priština-Bujanovac-Niš     

      

1123117 Slobodan (1943-2017+) Prokuplje     

1123117.0 Danica (1946)     

11231171 Miodrag (1967)     

11231171.0 Jadranka (1969)     

112311711 Tamara (1993)     

      

11231172 Nebojša (1971)     

      

1123112 Lazar (1909-1992+) Rudare kod Kuršumlije     

1123112.0 Darinka (?)     

11231121 Grozda (1933)     

11231122 Budimka (-1978+ u saobraćajnoj nesreći kod V. Plane) Beograd     

11231123 Ratomir (Beograd-Rudare)     

11231123.0 Nada (?)     

11231124 Ratomirka     

11231125 Desanka     

      

11231126 Predrag (1948-1991+) Niš     

11231126.0 Danica (?)     

112311261 Ivan (?)     

112311262 Miloš (?)     

      

1123113 Dragoljub (1912-6.4.1990+) Mraljina kod Skoplja     

1123113.0 Toda (1917.-1992.+)     

11231131 Zorica (31.03.1940-2021+)     

11231132 Živka (17.04.1939-2006+)     

11231133 Zoran (1941)     

11231133.0 Nada  (01.02.1945.)  

112311331 Elizabeta (1967)     

112311332 Biljana (1971)     

      

11231134 Ljubomir (1942-2006+)     

11231134.0 Jelica (1947)     

112311341 Dragi (1968)     

112311341.0 Lenče (1974)     

1123113411 Petar (2000)     

112311342 Maja (1975)     

      

11231135 Milorad (1946 - 2009+)     

11231135.0 Danica (1951)     

112311351 Dejan (1974)     

112311351.0 Verica (?)     

112311352 Igor (1979)     

112311352.0 Kristina     

1123113521 Anastasija (2006)     

1123113522 Marko (13.01.2011)     

1123113523 Milan (22.07.2013)     

      

11231136 Trajan (1950)     

11231136.0 Vladanka (1952-2020+)   

112311361 Jolanda (1982)     

112311362 Lidija (1976)     

      

1123114  Milka (1909-)     

      

1123115  Dragomir (14.10.1917-26.12.1993+) Prokuplje     

1123115.0 Persa (9.1922-16.2.2000+)     

11231151 Radosava (1942)     

11231152 Milosava (1944-2018.)     

11231153 Milutin (1947-2002+)     

11231153.0 Milijana (1950)     

112311531 Dragana (1972)     

112311532 Dragan (1974)     

112311532.0 Angela (Gabon 1987-27.10.2011+)     

1123115321 Jana 27.10.2011.     

      

11231154 Miroslav (25.04.1950)     

11231154.0 Verica (19.11.1952)     

112311541 Nenad (18.09.1973) Veme, Norge     

112311541.0 Zorica (17.08.1973)     

1123115411 Matija (25.01.1995)     

1123115412 Miona (01.07.1997)     

      

112311541.1 Slađana (12.04.1978)     

1123115413 Jovan (03.04.2002)     

1123115414 Ilija (16.04.2004)     

1123115415 Gavrilo (22.07.2010)     

      

112311542 Predrag (10.11.1974) (Australija Sidnej)     

112311542.0 Milena (09.10.1973) (Australija Sidnej)     

      

1123116 Tihomir (1922-1937+)     

      

112311.1 Anđa (?-1948+)     

1123117 Zlata (1923) došla sa majkom     

1123118 Anka (1927-1965+) Prokuplje     

      

112312 Danilo (1894 Prolom 1914+ Cer)     

112312.0 Supruga?     

1123121 Vukoje (1912-1975+) Prolom     

1123121.0 Ratomirka (1913-1989+)     

11231211 Nada (1932-2000+) Beograd     

      

11231212 Đorđe (1933) Prolom     

11231212.0 Radosava (1932) od Bojovića iz Vlasova     

112312121 Dobrila (1954) Kuršumlija     

112312122 Dobrivoje (1955-2008+) Beograd     

112312122.0 Milka (1965)     

1123121221 Marija (1986) Beograd     

1123121222 Ivana (1992) Beograd     

      

112312123 Milun (1963) Prolom     

112312123.0 Darinka (1971)     

1123121231 Nikola (1995)     

1123121232 Miloš (1998)     

      

11231213 Mihajlo (1937-1985+) Beograd neoženjen     

11231214 Milovan (1938-1951+)     

11231215 Zagorka (1939-2000+)     

      

112313 Velika (Pećarane-Rača kod Kuršumlije)     

      

11232 Miloje (1856)     

      

1124 Spasoje     

1125 Jovan (Prolom 1878.g.)     

11251 Radovan (1877-1936+)     

11251.0. Ćirka (1879-?+)     

112511 Vladisav (1900-1968+)     

112511.0 Kata ((Kokanović)1900-1988+)     

1125111. Milica (1921 udata za Simić Krana)     

1125112. Milan (1922-1941+ poginuo u ratu)     

      

1125113. Miloje (1926-1999+)     

      

1125114. Zlatan (1928-1988+)     

1125114.0. Milunka (1928-)     

11251141 Milijana (1952-)     

11251142 Dragica (1953-)     

11251143 Radijana (1954-)     

11251144 Radomir (1956-)     

11251144.0. Dana (1958-)     

112511441 Milan (1982-)     

112511442 Milena (1984-)     

      

1125115 Radenko (1919-)     

1125115.0 Milunka (devojačko Jelić 1930-)     

1125116 Radunka (1932- udata za Miroslava Vukovića)     

      

1125117 Milisav (1937-)     

1125117.0 Gora (1938- devojačko Milenković)     

11251171 Radojica “Rajko” (1964-)     

11251171.0 Olga (1965-)     

112511711 Jovana (1996-)     

112511712 Jovan (1997-)     

      

11251172 Radovan (1968-)     

11251172.0 Sanja (1972-)     

112511721 Stefan (2006-)     

112511722 Lazar (200?)     

      

112512 Ranđa (1897-1978+) udata za Jevtimija Vranića     

112513 Cana (1902-1983+) udata za Vlada Vujovića (1898)     

      

112514 Lako (1897-1941+)     

112514.0 Petkana (1900-+?)     

1125141 Stana (1932-) udata za Vukadina Džinovića (1931)     

1125142 Smilja (1935-) Udata za Toma Novovića     

1125143 Milena (1937-)     

      

112515 Ljubica (1907-1988+) udata za Zaleta Babića     

      

112516 Ljubisav (1910-1984+ Sidnej)     

112516.0 Sinđelija devojačko Ždraljević (1910-1986+)     

1125161 Milorad (1937-1938+)     

1125162 Radojka (1940-) udata za Dragana Stevanovića (1939)Sydney     

      

1125163 Rajko (1955-)     

1125163.0 Kosovka (devojačko Velimirović 1955-2013+)     

11251631 Aleksandar (1978-)     

11251631.0 Dejana (devojačko Jović 1979-)     

112516311 Damian (2006-)     

112516312 Mia (26.1.21014)     

      

11251632 David (1981)     

      

1126 Božana (1848)     

1127 Spasoje (1853)     

      


12 Spasoje     

12,0 Supruga?     

121 Ilija (1811)     

121.0 Supruga?     

1211 Đorđe (1839)     

1211.0 Supruga?     

12111 Milan (1856)     

12111.0 Supruga     

121111 Janićije     

121112 Stevan (trgovac u Ivanjici)     

121112.0 Supruga?     

1211121 Milan     

1211122 Slavoljub     

1211123 Gradimir     

1211123.0 Supruga?     

12111231 Stevan 1973     

12111231.0 Danica 1973.     

121112311 Sara 2003.     

121112312 Janko     

      

1211124 Nada     

1211125 Seka     

      

12112 Filip (1862)     

12112,0 Supruga     

121121 Jović (Erčega)     

121121.0 Velika     

1211211 Mihajlo (Erčega)     

1211211.0 Bojana     

12112111 Stanka 1943     

12112112 Zorka 1946     

12112113 Radomirka     

12112114 Djordje 1950     

12112114.0 Tonka     

121121141 Milan     

121121141.0 Mila     

1211211411 Bojana     

1211211412 Suzana     

      

121121142 Ivan (1978)     

121121142.0 Marija (1980)     

1211211421 Mihailo (2005)     

1211211422 Marko (2014)     

      

1211212 Sredoje 1921-1976+ (Novi Pazar)     

1211212.0 Tadijana (1925)     

12112121 Dragutin (1949)     

12111121.0 Bisera (1948)     

121121211 Dimitrije (1977)     

121121211.0 Ivana (1979)     

      

1211212111 Đorđe (2010)     

      

121121212 Danilo (1979)     

      

12112122 Dragica     

12112123 Duško (1956)     

12112123.0 Stanija (1957)     

121121231 Aleksandar Saša (1987)     

      

1211213 Miloljub (1923-1984+ Erčega)     

1211213.0 Anka     

12112131 Ljubinka (udata u Askoviće)     

      

12112132 Ljubo     

12112132.0 Dragica     

121121321 Ljiljana     

121121322 Duško     

121121322.0 Milica     

1211213221 Andrijana     

1211213222 Tamara     

      

1211213223 Jovan     

      

12112133 Julijana (udata u Čačku u Ikodinoviće)     

      

12112134 Pavle     

12112134.0 Dragica     

121121341 Sanja     

121121342 Slobodan     

      

1211214 Radomir (Duga Poljana)     

1211214.0 Supruga?     

12112141 Milan (1952-2008+)     

12112141.0 Supruga     

121121411 Jovan     

121121412 Marko     

12112142 Branko     

12112143 Želimir (1956 Beograd)     

12112144 Stanimir (1960   Beograd)     

12112145 Stanka     

12112146 Ljubica     

      

1211215 Velizar (Zagreb)     

1211215.0 Marija     

12112151 Vitomir     

      

121122 Milojko (Umka - radio u ŽTP)     

      

      

12113 Mihajlo     

12113.0 Supruga     

121131  Aleksa     

121132  Vladimir (lađar 1901-1971+)     

121132.0 Supruga ?     

1211321 ćerka ?     

1211322 ćerka ?     

1211323 ćerka ?     

      

121133  Đorđe (Ivanjica)     

121133.0 Stana    

1211331  Mihailo (1938 - 2020+)

1211331.0 Gordana (devojačko Popović 17.10.1941.g.)

12113311 Nevena (10.07.1976. udata Živković)    

1211332  Slobodan (Osijek)     

1211332.0 Vera     

1211333  Mira (Galenika Zemun)     

      

1212  Petar     

1212.0 Supruga     

12121 Vučić (Erčega)     

12121.0 Supruga     

121211  Jovan (Erčega)     

121211.0  Branka     

1212111 Vukoman     

1212112 Vukomana     

1212113 Vida     

      

121212 Petar (Čačak)     

121212.0 Milica     

1212121 Aleksa     

1212122 Anicaa     

      

121213 Slobodan (Čačak)     

121213.0 Radulka     

1212131 Branko (1969)     

1212131.0  Aleksandra     

12121311 Lidija (1998)     

1212131.1 Milica     

12121312 Boris (2006)     

      

1212132 Slavko (1974)     

1212132.0 Marina     

12121321 Nikola (2003)     

      

121214 ćerka ?     

121215 ćerka ?     

121216 ćerka ?     

121217 ćerka ?     

121218 ćerka ?     

      

      

      

12122  Vukoman (Kafedžija u Čačku bez dece)     

      

1213 Pavle     

      

1214 Sreten     

1214.0 Supruga ?     

12141 Radomir (Ugledni zanatlija u Beogradu predsednik esnafa)     

12141.0 Supruga?     

121411 Sin? (Pekar u Skadarskoj ulici u Beogradu)     

121412 Sin? (Pekar u Skadarskoj ulici u Beogradu)     

      

12142 Rade (Dažena kod Novog Pazara)     

12142.0 Supruga     

121421 Konstantin (pekar u Beogradu)     

121421.0 Desanka     

      

121422 Miloš (vojno lice)     

121423 Žarko     

121424 Cvetanka     

121425 ćerka     

121426 Mira     

      

121423 Đorđe (Čačak)     

121423.0 Supruga     

1214231 Olga     

1214232 Zoran     

1214232.0 Supruga     

12142311 Marija     

12142312 Đorđe     

      

121424 Aleksandar     

121424.0 Supruga     

1214241 Rade     

1214241.0 Supruga     

12142411 Biljana 1974     

12142412 Mirjana 1976     

12142413 Marina 1980     

      

1214242 Rodoljub (Novi Pazar)     

1214242.0 Supruga     

12142421 Mikica     

12142422 Sandra     

      

1214243 Zona     

1214244 Olivera     

      

      

      

      

12143 Mališa (Deževa kod Novog Pazara)     

12143.0 Supruga     

121431 Milisav (1927-1975+)     

121431.0 Supruga     

1214311 Dragan     

12143111 Milisav (1988)     

12143111.0     

121431111 Jelica     

121431112 Julijana     

121431113 Slavica     

      

121432 Vojo (Berane 2002+)     

121432.0 Supruga     

1214321 Mališa     

1214321.0 Vesna    

12143211 Vojislav (Čačak )     

12143212 Budimir (Čačak) 18.09.1989.g.    

12143212.0 Nevena (27.12.1995)   

121432121 Petra (10.06.2019)   

      

1214322 Miro     

1214322.0     

12143221 Lazar (Čačak)     

      

1214323 Milovan     

1214323.0 Supruga     

12143231 Panto     

12143232 Pavle     

      

1214324 Zorica     

1214325 Gorica     

      

121433 Tomo     

121433.0 Supruga     

1214331 Mila     

1214332 Milan     

      

12144 Radosav (Dažena kod N. Pazara)     

12145 Vojka     

      

122 Panta (1812)     

122.0 Supruga     

1221 Vasilije (1846)     

1221.0 Supruga     

12211 Svetozar (umro na ostrvu Vidu u Grčkoj)     

12211.0 Kata (preudala se za Obrada Ostojića)     

      

12212 Mileta (poginuo u I. sv. ratu     

12213 Božidar (1881. Erčega)     

12213.0 Cmiljka )     

122131 Momir (streljan u Kraljevu 1941.g.)     

122132 Milorad (Erčega 1923-2012+)     

122132.0     

1221321 Bogoljub (Čačak 1946)     

1221321.0     

12213211 Verica (Čačak 1972)     

12213212 Slavica (Čačak 1973)     

      

1221322 Boško (Čačak 1948)     

1221322.0 Supruga     

12213221 Vladimir (Čačak 1989)     

      

122133 Milovan (Čačak)     

122133.0 Supruga     

1221331 Jasminka (Čačak)     

      

122134 Živko (Čačak)     

122134.0     

1221341 Zorica (Čačak)     

1221342 Gordana (Čačak)     

      

122135 Dragan (Čačak)     

122135.0 Supruga     

1221351 Dejan (Čačak)     

1221352 Dušica (Čačak)     

      

12214 Rada (Udata za Dobrosava Poledicu)     

12215 Stamenka (udata za Milisava Poledicu)     

12216 Josa (udata u Rovine u Radojčiće)     

12217 Jelica (udata za Vukajla Parezanovća kod Kumanice)     

      

1222 Simo (1857)     

1222.0 Supruga     

      

1223 Dimitrije (1859)     

1223.0 Supruga     

12231 Sin ? poginuo u ratu     

12232 Sin ? poginuo u ratu     

      

12224 Veljko (Erčega)     

12224.0 Kata     

122241 Ljubisav (1914 Erčega)     

122241.0 Milosava     

1222411 Radojle 1937     

1222411.0 Supruga     

12224111 Boško 1964     

      

12224112 Bane     

      

1222412 Dragojle 1943     

1222412.0 Supruga     

      

122241.1 Stanojla     

1222413 Dragomir 1948     

1222413.0 Rada     

12224131 Suzana     

      

1222414 Mileta 1950     

1222414.0 Ljiljana     

12224141 Predrag     

12224141.0 Danijela     

      

12224142 Nenad     

12224142.0 Marija     

122241421 Ema     

122241422 Lena     

      

1222415 Milenko     

1222415.0 Stana     

12224151 Dragovan     

12224152 Vujadin     

12224153 Dragana     

      

 1222416 Milica     

1222417 Kata     

      

122242 Ljubomir (1917 Erčega)     

122242.0 Saveta     

1222421 Dragica     

1222422 Zagorka     

1222423 Stanojka (1943)     

1222424 Milanka (1949)     

      

1222425 Vuk (1952-2013)     

1222425.0 Supruga     

12224251 Sin1     

12224252 Sin2     

      

1222426 Rade (1954-2013)     

1222426.0 Supruga     

12224261 Ćerka     

      

1224 Zagorka (1857)     

1225 Stanojka (1858)     

      

123 Obrad     

123.0 Supruga     

1231 Jovan     

1231.0 Supruga     

12311  Krsman     

12311.0 Supruga     

123111 Persana     

1232 Milisav (bez dece)     

      

1233 Nikola     

1233 Supruga     

12331 Grujica (bez dece)     

      

12332 Žarko (berberin u Čačku)     

12332.0 Supruga ?     

123321 Miodrag (Beograd)     

123321.0 Supruga?     

1233211 Vladana     

      

123322 Nikola (Beograd)     

123322.0 Supruga ?     

1233221 Lazar     

      

1234 Todosije     

1234.0 Supruga ?     

12341 Ranko     

12341.0 Supruga ?     

123411 Tadija (Erčega)     

123411.0 Supruga ?     

1234111 Radisav (Beograd)     

1234111 Supruga ?     

12341111Duško     

12341111.0 Supruga?     

123411111Konstantin     

123411112 Tamara     

123411113 Tara     

      

12341112 Mirjana     

      

1234112 Olivera (udata u Stevaniće)     

1234113 Predrag  (Čačak)     

1234113.0 Supruga     

12341131 Danijela     

12341132 Dragana     

123412 ćerka?     

123413 ćerka?     

      

12342 Radojica     

12342.0 Supruga ?     

123421 Sin ? (poginuo mlad)         

      

12343 Vukota     

12343.0 Supruga     

123431 Veličko (stolar u Čačku)     

123431.0 Supruga     

1234311 Jugoslav     

12343111 ćerka?     

1234312 Julka     

      

123432 Miloš     

123432.0 Supruga ?     

1234321 Slobodan (1950, Tehnolog)     

1234322 Ljiljana     

      

123433 Vojimir (Beograd)     

123433.0 Supruga ?     

1234331 Zoran (ubijen na Goli otok)     

1234332 Snežana     

      

123434 Radosav     

123434.0 Supruga     

1234341 Borka     

1234342 Slavko     

1234342.0 Nebina     

12343421 Aleksa     

      

1234343 Branko     

      

123435 Bogomir (kasapin u Beogradu)     

123435.0 Supruga?     

1234351 Dušanka 1969     

      

123436 Ratomir (kasapin u Beogradu)     

123436.0 Supruga ?     

1234361 Danijela     

1234362  Dragana     

1234363 Drinka     

1234364 Anđela     

1234365 Radovanka     

      

123437 Radoljub     

123437.0 Supruga     

1234371 Borka     

1234372 Slavica     

1234373 Branko (1975)     

1234374 Slavko     

      

123438 Radovanka (udata u Ćurčiće)     

      

12344 Bogdan (1908 - 1986+, Kafedžija-hotelijer, Čačak)     

12344.0 Julijana (1911 - 1994+, devojačko Zatežić)     

123441 Olga (1938 - , udata Vuletović,  Pravnik, Prizren, kasnije Bačka Palanka)     

123442 Mihailo (1940 - 1976+, Agronom, Beograd)     

123442.0 Miroslava (1936 - 1995+, devojačko Milovanović)     

1234421 Tatjana (1966 - , udata Vuletić, Veterinar, Bg)     

1234422 Irena (1973 - , Fizičar-istraživač, novinar, Bg)     

      

13 Vasilj     

      

131 Ivan (1799)     

131.0 Inđija (1803)     

1311 Aleksa (1836 okolina Sokobanje)     

1311.0 Perunka (1838)     

13111 Milenko (Kafedžija u Soko Banji)     

13112 Anica (1854)     

13113 Stanika (1858)     

1312 Petar (okolina Soko Banje)     

      

1313 Niko (1840 Ivanjica)     

1313.0 Stojka (1841)     

13131 Dragutin (učitelj u Bajinoj Bašti)     

13131.0 Supruga?     

131311 Sin ? (profesor u Beogradu)     

131312 Sin ? (profesor u Beogradu)     

      

13132 Milovan (1861)     

      

14 Jovan     

      

141 Marko     

      

142 Marinko     

142.0 Supruga ?     

1421 Simeon     

1422 Bojo     

1423 Lazar     

1423.0 Supruga?     

14231Dragutin (poginuo na Ceru 1914)     

14231.0 Supruga     

142311 Vukosav (1907-1985+)     

142311.0 Slavka (1915-1995+)     

1423111 Rada (1939)     

1423112 Rade (1954)     

1423112.0 Nedeljka     

14231121 Bojan (1975)     

14231121.0 Gordana (1976)     

142311211 Andjela (2000)     

142311212 Milica (2003)     

      

14231122 Bojana (1977)     

      

142312 Sin umro u ranoj mladosti     

142313 Sin umro u ranoj mladosti     

142314 Sin umro u ranoj mladosti     

      

      

      

1424 Risto     

1424.0 Supruga ?     

14241 Sin (poginuo u ratovima 1912-1918)     

14242 Mileva (Erčega)     

Dies ist eine kostenlose Homepage erstellt mit hPage.com.